Opis projekta

Delovanje Centra za arhitekturo Krasa je omogočil projekt občine Komen, ki se je izvajal ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja za program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 V okviru projekta so bili doseženi naslednji rezultati:

  • Ureditev  CENTRA ZA ARHITEKTURO KRASA (informacijska točka s  knjižnico in arhivom o arhitekturi Krasa ter stalna razstava o Maksu Fabianiju v štanjelskem gradu)
  • Strokovni pregled, evidentiranje, katalogizacija in ureditev zapuščine Maksa Fabianija v Štanjelu ter popis obstoječega gradiva o kraški arhitekturi in bibliografskih enot o Krasu
  • Postavitev spletnega portala o arhitekturi Krasa
  • Izvedba strokovnega posveta o arhitekturi Krasa
  • Izdelava priročnika za prenovo kraških hiš
  • Vzpostavitev neformalne mreže različnih akterjev in medsebojno povezovanje delovanja v okviru Centra za arhitekturo Krasa