Priročnik Kraška hiša

Zakaj pišemo priročnik 

Nataša Kolenc 

Kras je tako v slovenskem kot v svetovnem merilu prav poseben prostor. Kljub nekaterim precej obsežnim posegom v pol pretekli zgodovini je uspel ohraniti številne kvalitete, ki so bile z industrializacijo in urbanizacijo marsikje drugje za vedno izgubljene. Marsikje na Krasu se še lahko ponašamo z vrednotami, kot sta avtentičnost in integriteta, ki pomenita osnovo za določanje izjemne univerzalne vrednosti (Outstanding universal value), ki označuje najvrednejšo kulturno in naravno dediščino sveta (UNESCO).

To je za večino Kraševcev verjetno le slaba tolažba: ohranjena krajina in »romantične« vasi s podobami kot zamrznjenimi ob koncu 19. stoletja, so posledica izjemno težkih časov, stoletja in več bega pred vojnami, lakoto, revščino, odrinjenostjo. Vse to je, prav tako kot lepota in skladnost, vtkano v zidove kraških hiš, v ulice kraških vasi. Kar je nekomu krasno starinsko okno, je drugemu morda le grenek spomin na mraz in pomanjkanje.

Tudi to je eden od mnogih razlogov za skrb vzbujajoče stanje na terenu: izjemnosti Krasa in kraške arhitekture vsakodnevno izginjajo. Nadomešča jih povprečnost, ki skladne in navdihujoče prostore kraških vasi spreminja v precej brezdušne prostore - enake, kot jih lahko opazujemo v tako rekoč katerem koli nekvalitetnem urbanem predmestju v Sloveniji ali drugje na svetu. Globaliziran in skomercializiran pristop k gradnji in prenovi spodbuja uporabo standardnih »konfekcijskih« rešitev, enakih detajlov, barv in materialov, ne glede na lokacijo. Posledica je žalostno stanje in siromašenje prostora, kljub morda visokim vloženim zneskom investitorjev.

Tematika, ki se je priročnik loteva kot odziv na tako stanje, je široka in zapletena, mnogo preobsežna, da bi jo bilo mogoče zaobjeti v eni knjižici. Njegov osnovni namen je nuditi pomoč investitorjem pri spoznavanju in razumevanju fenomena kraške hiše, z vso pestrostjo, inovativnostjo in oblikovno skladnostjo elementov, ki jo sestavljajo. Da bi skupaj naredili korak naprej, priročnik odgovarja na nekaj najbolj pogostih vprašanj in dilem, s katerimi se sooči vsak lastnik stare kraške hiše, potrebne prenove: kje naj začnem, kako naj si v stari hiši uredim bivališče po moji meri, kako naj izboljšam energetsko varčnost, so take stvari pri starih hišah sploh možne? S konkretnimi primeri nakaže, kako se lahko lotimo reševanja težav kraških hiš, ne da bi pri tem povsem izbrisali njihov zgodovinski spomin in likovno skladnost v prostoru kraških vasi.

Priročnik je nastal s skupnim delom ljudi, ki so s Krasom, na tak ali drugačen način, že dolgo povezani, ki tu delajo, živijo, ga cenijo in imajo radi. Vključuje različne poglede, prispevek različnih strok, ki jih, kot številne avtorje, ki se že desetletja z naklonjenostjo ukvarjajo s Krasom, povezuje isti cilj: bolj skladne in urejene kraške vasi, s kakovostno obnovljenimi in funkcionalnimi hišami, ki bodo v zadovoljstvo tako tistim, ki v njih živijo, kot vsem ostalim, ki v njih iščejo navdih in lepoto ter prepoznavajo našo skupno kulturno dediščino in identiteto.