Partnerji projekta

Formalni partnerji projekta 

Zavod za varstvo kulturne dediščine - območna enota Nova Gorica http://www.zvkds.si/sl/

Sodelujoči

V okviru projekta se je skladno s cilji Centra za arhitekturo Krasa k sodelovanju povabilo večje število inštitucij in posameznikov, ki so s svojim znanjem, delom in izkušnjami prispevali k izvedbi predvidenih aktivnosti centra v okviru projekta. Vsem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.

Cilj Centra za arhitekturo Krasa je,  da se bo krog sodelujočih še širil in uspel preseči okvire projekta ter postati gonilo za kontinuirano delovanje tega centra.

Pod okriljem Centra za arhitekturo Krasa so v projektu sodelovali: