Knjižnica centra za arhitekturo krasa

Tematska knjižnica Centra za arhitekturo Krasa (CAK), ki nastaja v okviru projekta Centra arhitekture Krasa, poleg skrbi za arhiv Ustanove Maks Fabiani (UMF), gradi bazo javno dostopnih podatkov v kateri si prizadeva na enem mestu popisati (tudi zbrati) čim več gradiva (monografske, serijske publikacije, brošure, kataloge, razpisne projektne dokumentacije, diplomske, magistrske, doktorske in druge specializirane naloge o Krasu, njegovi arhitekturi, zgodovini, dediščini, turizmu, življenju in ljudeh), ki ga hranijo različne javne in druge institucije ter posamezniki, ki se ukvarjajo z bogatim izročilom Krasa. Knjižnica CAK naj bi postala osrednja referenčna točka, stičišče formalnega in neformalnega delovanja vseh tistih akterjev, ki se pri svojem ne-/institucionalnem delovanju sklicujejo na Kras. Ažurirana baza bibliografskih enot o Krasu, bibliografski popisi posameznih elaboratov in drugih meta podatkov o projektni dokumentaciji bo na voljo na obstoječih spletnih straneh. Istočasno pa bo nastajal tudi interaktivni on line katalog gradiv, ki se bodo nahajala v knjižnici CAK.